Logo l@te
Logo URV
SIMUL@: Avaluació d’un entorn tecnològic de simulació per a l’aprenentatge de competències transversals a la universitat

SIMUL@: Avaluació d’un entorn tecnològic de simulació per a l’aprenentatge de competències transversals a la universitat

Ref. EDU2013-42223-P

2009 - 2011

L’aprenentatge de competències transversals a la Universitat és un sistema complex, que requereix el canvi de metodologies docents. El suport d’entorns tecnològics que simulen situacions professionals pot augmentar l’eficàcia dels processos d’aprenentatge.
SIMUL@: avaluació d’un entorn tecnològic de simulació per a l’aprenentatge de competències transversals a la universitat és un projecte finançat pel MEC en el marc de la convocatòria d’I+D l'any 2007, que pretén avançar en la investigació d’aquesta temàtica.
L’objectiu nuclear que vertebra el projecte és determinar el valor formatiu dels entorns tecnològics de simulació per al desenvolupament de competències transversals a la universitat; concretament les competències de Planificació i organització i Treball en equip.
En el desenvolupament del projecte, coordinat per la Universitat Rovira i Virgili, estan implicades universitats de diferents països (Espanya, Alemanya, Portugal) component un equip multidisciplinari que integra experts en l’àmbit de l’educació i de la tecnologia.
El marc d’execució previst en el disseny original del projecte es concreta en titulacions de Turisme i d’Educació (grau i màster).
Aquest seminari pretén compartir informació sobre el contingut i desenvolupament del projecte de manera que els seus resultats puguin ser difosos tant per la comunitat universitària com per altres sectors vinculats amb la formació dels titulats universitaris i la seva posterior inserció en el món laboral.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
José María Cela Ranilla Universitat Rovira i Virgili
Luis Marqués Molías Universitat Rovira i Virgili
Mar Camacho Marti Universitat Rovira i Virgili
Josep Holgado García Universitat Rovira i Virgili
María Montserrat García Famoso Universitat Rovira i Virgili
Núria Molné Vallvé Universitat Rovira i Virgili
Janaina M. de Oliveira Universitat Rovira i Virgili
Annachiara Del Prete Universitat Rovira i Virgili
Miquel Àngel Bové Sans Universitat Rovira i Virgili
Noemí Rabassa Figueras Universitat Rovira i Virgili
Misericordia Domingo Vernis Universitat Rovira i Virgili
Dolors Setó Pàmies Universitat Rovira i Virgili
Ramon Palau Martín Universitat Rovira i Virgili
Juan González Martínez Universitat Rovira i Virgili
Cinta Espuny Vidal Universitat Rovira i Virgili
Xavier Carrera Farran Universitat de Lleida
Sofia Isus Barado Universitat de Lleida
Isabel del Arco Bravo Universitat de Lleida
Jordi Coiduras Rodriguez Universitat de Lleida
Cristina Torrelles Nadal Universitat de Lleida
Jorgina Roure Nuibó Universitat de Lleida
Jens Siemon Universitat de Hamburg
Tramm Tade Universitat de Hamburg
Karin Wirth Universitat de Hamburg
Paulo Dias Universitat do Minho

Objectius específics

O1: Dissenyar un procés de formació en competències transversals mitjançant l’ús d’eines de simulació en entorns tecnològics.

O2: Dissenyar un procés d’avaluació de les competències transversals de Planificació i organització i Treball en equip basat en la seva valoració quan són transferides a contextos acadèmics-professionals com ara pràcticum, pràctiques, estades en empreses o similars.

O3: Determinar el valor formatiu dels entorns tecnològics de simulació per al desenvolupament de competències transversals (concretament Planificació i organització i Treball en equip) a la universitat.

O4: Explorar les relacions existents entre les característiques personals dels subjectes d’investigació i el procés d’aprenentatge de les competències transversals de Planificació i organització i Treball en equip a través de l’entorn de simulació.

O5: Aplicar els resultats i difondre’ls tant en l’àmbit acadèmic com en l’entorn laboral.

 

 

A l’hora de desenvolupar aquest projecte es van realitzar tres grans blocs: bloc de disseny, bloc d’execució i bloc de gestió del projecte. En cadascun d’aquests es van marcar una sèrie de fites i tasques que permetien assolir els objectius proposats. Per tant, cada fita suposa la finalització d’una part del projecte i es pot identificar amb un objectiu concret.

BLOC 1

Disseny de programa formatiu i de procés d'avaluació de competències transversals. Objectius relacionats O1 i O2.

BLOC 2

Experimentació. Objectius relacionats O3 i O4.

BLOC 3

Gestió del projecte.

Objectius relaciontas 05.

Publicacions:

 • Cela-Ranilla, J. M., Esteve-Mon, F. M., Esteve-González, V., & Gisbert-Cervera, M. (2014). Developing self-management and teamwork using digital games in 3D simulations. Australasian Journal of Educational Technology,30(6). Enllaç: http://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/754/1175
 • Cela-Ranilla, J. M., Esteve-Mon, F. M., Esteve-González, V., & Gisbert-Cervera, M. (2014). Developing self-management and teamwork using digital games in 3D simulations. Australasian Journal of Educational Technology,30(6).
 • de Oliveira, J., Esteve, V., & Camacho, M. (2013). Interaction in the virtual world: an analysis of students’ construal of pedagogic subject positions in a 3D virtual learning environment. Text & Talk, 33(3), 353-375.
 • Fortuño, M. L., Cervera, M. G., Molías, L. M., Vidal, C. E., Martínez, J. G., & Riobóo, N. A. (2013). Tutoría virtual para profesionales de enfermería noveles.RIED: revista iberoamericana de educación a distancia, 16(1), 199-215.
 • Cela, J.M. & Gisbert, M. (2013). Learning patterns of first year students. Revista de educación, (361), 171-195.
 • Gisbert, M. (2013). Nuevos escenarios para los aprendices digitales en la universidad. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 31(1).
 • Esteve, F., Esteve, V. & Gisbert, M. (2012). Simul@: el uso de mundos virtuales para la adquisición de competencias transversales en la universidad. Universitas tarraconensis: Revista de ciències de l’educació, (2), 7-23.
 • Ferrer, G. T., & Camacho, M. (2012) M-portfolios: Using Mobile Technology to Document Learning in Student Teachers’ E-portfolios.
 • de Oliveira, J., Gallardo, E, Bettencourt, T., & Gisbert, M. (2012). Meandros de la interacción: Desafíos del uso pedagógico de los entornos virtuales 3D. Revista Iberoamericana de educación, (60), 153-171.
 • Gisbert, M., Espuny, C., & Gonzále, J. (2011). INCOTIC. Una herramienta para la@ utoevaluación diagnóstica de la competencia digital en la universidad.
 • Torrelles Nadal, C., Coiduras Rodríguez, J. L., Isus, S., Carrera, X., París Mañas, G., & Cela, J. M. (2011). Competencia de trabajo en equipo: definición y categorización. Profesorado: revista de currículum y formación del profesorado, 2011, vol. 15, núm. 3, p. 329-344.
 • Gisbert, M., Esteve, V., & Camacho, M. (2011). Delve into the Deep: Learning Potential in Metaverses and 3D Worlds. eLearning Papers, (25), 1-8.
 • Gisbert, M., Cela-Ranilla, J. M., & Barado, S. I. (2010). Las simulaciones en entornos TIC como herramienta para la formación en competencias transversales de los estudiantes universitarios. Education in the Knowledge Society (EKS), 11(1), 352-370.
 • de Oliveira, J.M., Gallardo, E., Gómez Cruz, O. D., Ramos Geliz, F. (2010). Games, Gaming and Education. The New Educational Review, 22(3-4), 129-143.
 • Gisbert, M. (2010). Entornos tecnológicos avanzados como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad. In Claves para la investigación en innovación y calidad educativas, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y la interculturalidad en las aulas: Strumenti di ricerca per l’innovazione e la quialità in ambito educativo, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e l’interculturalità nella scuola (193-206). Editorial Marfil.
 • Gisbert, M., Espuny, C., & González, J. (2011). Cómo trabajar la competencia digital con estudiantes universitarios. In La práctica educativa en la Sociedad de la Información: Innovación a través de la investigación (157-174). Editorial Marfil.

 

Comunicacions:

 • Lázaro, J.L. (2017) Desarrollo y evaluación de la CDD. Edutec 2017. Chile.
 • Morales, J.; Silva, J.; Gisbert, M.; Lázaro, J.L.; Onetto; A.; Rivoir, A.L. & Miranda, P.(2017) Estudio comparado de la competencia digital docente  en formación en Chile y Uruguay. Edutec 2017. Chile.
 • Ordaz, T.; González, J. & Guzmán, T. (2017) La ubicuidad como característica inherente a los Entornos Personales de Aprendizaje. Una reflexión a partir de la revisón de la literatura. Edutec 2017. Chile.
 • Gisbert, M.; Agudelo, O. & Cerda, C.(2017) La Competencia Digital en Educación. Edutec 2017. Chile.
 • Esteve-González, V.; Domínguez, S.; Damevska, L. (2017). Diseño de una propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia digital docente usando técnicas de gamificación. (Presentació de comunicació). XX Congreso Internacional EDUTEC 2017: Investigación, Innovación y Tecnologías, la triada para transformar los procesos formativos. Edutec 2017. Chile.
 • Schina, D.; Esteve-González, V.; (2017). Designing and Implementing a STEAM lesson: Pupils' Feedback and Performance in an introductory Scratch lesson. (Presentació de comunicació) . XX Congreso Internacional EDUTEC 2017. Edutec 2017. Chile. Enllaç: http://www.edutec2017.cl/