Logo l@te
Logo URV
EQUAL IGUALDADER: Llibre circulació de les bones idees

EQUAL IGUALDADER: Llibre circulació de les bones idees

2004 - 2007

El Projecte Equal Igualdades és un projecte plurirregional, adscrit a la Iniciativa Comunitaria Equal cofinançada pel Fons Social Europeu, al seu eix 4 “Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes”, àrea temàtica “Reduir els desequilibris entre homes i dones y recolzar l’eliminació de la segregació a la feina”. 

Les entitats promotores del projecte formenla Red Igualdader, integrada per la ADR Sierra Mágina (Andalusía), Ceder Valle del Ese-Entrecabos (Asturias), Universitat Rovira i Virgili (Catalunya), AIMPEI (Extremadura), Avalia (Galicia), CEPYP – UNO (Madrid),Consorcio de Desarrollo Zona Media (Navarra) i la Universitat Jaume I (Comunidad Valenciana), que és la entitat pública representant del projecte.

La constitució plurirregional del projecte neix amb l'objetiu de donar resposta als problemes comúns detectats en l'aplicació de les Polítiques de Igualtat així com a la voluntat de aprofitar la diferència, treballant sobre un context variat que no permeti realitzar análisis comparatius i transferir bones pràctiques d'un territori a un altre.

Participants

Nom Centre
Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Màgica Andalucía
Centro para el Desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos Asturias
Universitat Rovira i Virgili Tarragona
Universitat Jaume I Comunidad Valenciana
Asociación CEPYP-UNO Comunidad de Madrid
Fundación Isonomía para la igualdad de oportunidades Comunidad Valenciana
Asociación de Investigación y Mediación para la Promoción del Empleo y la Igualdad en Extremadura- Aimpei Extremadura
Avalia Grupo de Coordinación S.L. Galicia
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media Navarra

Programa d'ajuts

Objectiu General:

L'objetiu general de l'Equal Igualdader és reduir els desequilibris entre homes i dones als àmbits domèstic, privat i públic a cada un dels territoris als que opera la red plurirregional, potenciant el Desenvolupament Local Igualitari (DLI), que impulsa un model de empleabilitat sostenible d'acord amb la protecció del medi ambient.

Objetius específics:

O.1 Capacitació en igualtat de gènere de representants polítics / es, interlocutors / es socials, personal tècnic, agents clau, responsables de coordinació i responsables del projecte.

O.2 Localització i desenvolupament dels Localización y desarrollo dels jaciments d'ocupació de cada territori

O.3 Creació dels Directoris d'Igualtat, una eina de centralització i gestió de recursos per a la promoció de la igualtat d'oportunitats.

O.4 Desenvolupament del Laboratori d'experiències noves, un dispositiu per generar, testar i catalogar bones pràctiques en la promoció de la igualtat d'oportunitats.

O.5 Elaboració de plans integrals de Desenvolupament Local Igualitari amb criteris de relacions equilibrades entre dones i homes i de respecte al medi ambient.

O.6 Desenvolupament d'esdeveniments de sensibilització i difusió, a nivell regional, estatal i internacional sobre igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

O.7 Edició de materials de formació, difusió i sensibilització on es recullin els fonaments dels plans de Desenvolupament Local Igualitari.

O.8 Aprenentatge de les experiències desenvolupades en altres països per fomentar la participació igualitària de les dones a través de la xarxa transnacional In GE.

Per assolir els objetius d'aquest projecte es comptarà amb:

- Informació dels Directoris d'Igualtat

- Laboratoris d'experiències noves i positives

Colección 2468

VVAA (2004). Desarrollo local igualitario: Los resultados. Castellón:Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Proyecto Now. (Colección 2468 Nº 20)

VVAA (2004). Desarrollo local igualitario: Las diferentes realidades II. Castellón:Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Proyecto Now. (Colección 2468 Nº 19)

VVAA (2004). Desarrollo local igualitario: Las diferentes realidades I. Castellón:Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Proyecto Now. (Colección 2468 Nº 18)

VVAA (2004). Desarrollo local igualitario: El proyecto. Castellón:Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Proyecto Now. (Colección 2468 Nº 17)

Colección: ¿Qué queremos decir cuando hablamos de…?

Proyecto EQUAL Igualdader (2007). Cuadernillo 9. “La tecnología en el patrimonio de la memoria”. Castellón: Fondo Social Europeo, Universidad Jaume I. (Colección ¿Qué queremos decir cuando hablamos de…? desarrollo local igualitario. Nº3)

Un sitio para la igualdad (2009). Buenas prácticas RedesEntrecabos ARGET. (P. 53-71). Asturias:Centro para el Desarrollo de la Comarca del Valle del Ese-Entrecabos.

Thesis