Logo l@te
Logo URV
EDUCANET: Estratègies per la Docència Universitària de Qualitat en Entorns Telemàtics

EDUCANET: Estratègies per la Docència Universitària de Qualitat en Entorns Telemàtics

EA-7066

2001 - 2001

Aquest projecte es centra en una proposta per generar una sèrie de mòduls de formació orientats a la capacitació dels docents d’ambdues universitats en un període de temps relativament curt, en l’ús i l’aplicació de les TIC tant com elements facilitadors dels processos d’ensenyança presencial, com eines per la digitalització de continguts educatius i virtualització de matèries.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Francisco Javier Legarreta Borau Universitat Rovira i Virgili
Tàrek Lutfi i Gilabert Universitat Rovira i Virgili
Sofia Isus Barado Universitat de Lleida
Jose M. Cela Ranilla Universitat de Lleida
Joan Biscarri Gassió Universitat de Lleida

1. Conformar un grup de treball Interuniversitari.

2. Dissenyar i desenvolupar una acció formativa orientada a la capacitació dels professors universitaris que vulguin utilitzar les eines telemàtiques per substituir total o parcialment la presencialitat en alguna de les matèries que imparteixen.

3. Dissenyar el procés d’avaluació i seguiment dels professors que cursen l’acció formativa amb l’objectiu de determinar la seva eficàcia i obtenir aquella informació que pugui ser d’utilitat de cara a posteriors experiències similars.

4. Implementar l’acció de formació de formadors que durà per títol: La Formació Semipresencial i a distancia en entorns tecnològics.

5. Reformular l’acció formativa en funció dels resultats obtinguts de l’aplicació pràctica.

6. Una vegada finalitzat i avaluat el curs, compartir les conclusions, l’experiència i els materials de formació amb la resta d’Universitats Estatals que puguin estar interessades.

La idea fundamental com a metodologia de treball, tant pels formadors que dissenyen com pels que implementen els mòduls de formació, és desenvolupar una estratègia de treball col·laboratiu que s’inicia amb aquest procés però amb l’objectiu que tingui una continuïtat temporal a partir de la realització d’altres accions similars.